Thursday Nov 10, 2022

Seksualitet og fordommer med Nanna Klingenberg

Hva er fordommer og hvordan er det å bli møtt med fordommer rundt sin egen seksualitet? Sexolog Nanna Klingenberg gir råd til hvordan vi kan forholde oss til egne fordommer og hvordan vi kan bruke et språk som bidrar til å skape trygge rom og åpne samtaler. 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320