Thursday Nov 03, 2022

Menn og seksualitet med Are Saastad

Hvorfor blir menn omtalt som “det ekstreme kjønn” og hvordan står det til med menns seksualitet? Are Saastad er daglig leder i Reform ressurssenter for menn og aktuell med boka Usynlige menn.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320