Thursday Feb 09, 2023

Endelig samtykkelov?

Får vi endelig en samtykkelov i Norge? På tampen av 2022 kom det mange av oss har ventet på: Straffelovrådets forslag til reform av straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd. Hva er det de har foreslått og hvorfor? Vi spør rådsmedlem og kriminolog May-Len Skilbrei om alt vi lurer på i denne bonusepisoden av Seksuell folkeskikk.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320